Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/241/18 Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe