Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.13.2018.AD Wojewody Opolskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe