Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.19.2018.KD Wojewody Opolskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe