Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe