Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/293/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe