Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe