Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/275/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski, zmienianej uchwałą nr XLI/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe