Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI/197/2018 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe