Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Lubsza

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe