Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe