Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 20 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe