Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe