Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI/251/18 Rady Gminy Łubniany

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe