Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Nr OS.28.2018 Burmistrza Krapkowic; Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przekazania środków przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zdzieszowice do żłobka na obszarze Gminy Krapkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe