Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe