Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa

z dnia 20 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu za 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe