Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/287/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe