Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe