Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/241/18 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe