Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/242/18 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe