Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/421/18 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe