Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe