Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr 1 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą VIII Wojewódzki Plener - Trzeźwy Umysł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe