Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Olszanka

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe