Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe