Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe