Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 lipca 2018 r.

w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLVI/358/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe