Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LI/435/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe