Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe