Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/274/18 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe