Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/348/18 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe