Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.100.2018.AR Wojewody Opolskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII-355/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe