Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Popielów

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe