Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr L/413/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe