Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIX.273.2018 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe