Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/324/2018 Rady Gminy Pokój

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe