Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe