Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019 -2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe