Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe