Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe