Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe