Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Tułowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe