Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe