Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe