Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe