Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 13 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe