Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe