Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe