Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Świerczów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i stanowiących własność Gminy Świerczów w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe