Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe